Impresum

Pro Xenon Mediathek Ltd.

Office 1 – 2288, Level G, Quantum House
75 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX 1120
Malta

Tel: +356 2722 1112
E-mail: support@kajot-casino.com


Z důvodu čitelnosti se na tomto webu používá obecná maskulinita. Speciálně jsou zahrnuty i ženské a jiné genderové identity, pokud je to pro prohlášení nezbytné.


Veškeré informace na tomto webu pečlivě prozkoumáváme, aktualizujeme a kontrolujeme. Nelze však převzít plnou odpovědnost za správnost informací, proto je použití webu na vaše vlastní riziko. Nepřijímáme odkazy na webové stránky třetích stran jako své vlastní a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich obsah.